Tuesday, March 26, 2013

ระบบน้ำหยด การใส่ปุ๋ยไปพร้อมกับน้ำหยด & ปั๊มน้ำใช้แก๊ส


ระบบน้ำหยด การใส่ปุ๋ยไปพร้อมกับน้ำหยด & ปั๊มน้ำใช้แก๊ส
ระบบน้ำหยดที่เห็นอยู่นี้เป็นไร่มันสำปะหล
­ัง เกล็ดมังกรจัมโบ้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยสูบน้ำด้วยระบบปั๊มน้ำแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้น้ำมัน ใช้เพียงแค่ระบบแก๊ส นอกจากนั้นยังได้วางระบบที่จังหวัดอื่นๆอี­ก เช่น สระแก้ว จันทบุรี ฯลฯ หลายพันไร่

สนใจการติดตั้งระบบน้ำหยดแบบครบวงจร
เครื่องสูบน้ำแบบใช้แก๊ส
(ที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้น้ำมัน)

ติดต่อได้ที่ 083-2992837
www.superkaset.com หรือ
www.pro1network.com

มาดูจุดจ่ายน้ำ ซึ่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีกจุดหนึ่ง แสดงชุดกรองตะกอน
ใช้ แก๊สเดินเครื่องทำงานวันละ 8 -10 ชั่วโมง ได้ทั้งหมด 3 วัน เฉลี่ยวันละ 100 บาท(ชั่วโมงละ 10 บาท) แสดงว่าประหยัดกว่าการใช้น้ำมันมาก

การตรวจวัดค่าต่างๆของดิน เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)
การตรวจหาปริมาณธาตุอาหารในดิน เช่น ธาตุอาหารหลัก เช่น N P K
การทำธาตุอาหารรองเบื้องต้น เช่น Ca Mg S
การทำธาตุอาหารเสริมเบื้องต้น เช่น Mn Fe B Zn Cu Mo Cl Ni
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์
การทำระบบน้ำหยด การใช้เครื่องสูบน้ำใช้แก๊ส(ไม่ใช้ไฟฟ้าหร­ือน้ำมันเชื้อเพลิง)
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาจากหัวเชื้อ เพื่อใช้ฉีดพ่นหรือรดราดโคนต้นพืช
การขยายผงเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Bacillus subtilis (Bs) เพื่อใช้รดราดโคนต้นพืช
ผงเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Bacillus subtilis (Bs) มีคุณสมบัติสำหรับป้องกันกำจัดโรคพืชที่เก­ิดจากเชื้อรา สาเหตุ และเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคพืชได้หลายช­นิด เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน โรคเหี่ยวเขียวในพริก มะเขือ

ยา สูบ โรคใบจุดสีม่วงในต้นหอม โรคหัวเน่าเละในพืชพวกขิง ข่า เป็นต้น และยังเป็นจุลินทรีย์ ที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์ และไม่มีพิษตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้ผงดำปนน้ำตาลนาโนแบบแคปซูล และแบบซองฟอล์ยหรือกระปุก ซึ่งเป็นอาหารรอง อาหารเสริมพืชชนิดเข้มข้นเพื่อปรับปรุงดิน­และเร่งราก
ลำต้น ใบ ดอก และผล รวมทั้งทุกสัดส่วนของพืชทุกชนิด

เทคนิคสุดยอด ... การทำหัวเชื้อน้ำสกัดซุปเปอร์เกษตร (Superkaset Compost Tea) เพื่อใช้กับกลุ่มขยายเซลล์พืช เช่น Pro1

Friday, January 25, 2013

การวางระบบน้ำในแปลงนา สุดยอดจริงๆ

บันทึกชาวนาวันหยุด ตอนที่ 3 ว่าด้วยการวางระบบ การจัดการน้ำในเเปลงนา อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นชาวนาวันหยุด มาเรียนรู้และปฏิบัติ เพิ่มเติม นอกจากจะมา เพาะต้นกล้า ดำนาปลูกข้าว  แล้วต้องเรียนรู้ แบบบูรณาการเรื่องอื่นๆ ด้วยครับ ตอนนี้นำเสนอ

"เรื่องการจัดการน้ำ" ครับ  


ข้อมูลที่เคยได้รับไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเเปลง ไปหรือยัง สำหรับ พื้นที่นาข้าวที่มีระบบชลประทาน รองรับ

-ประเทศไทย ประมาณ ร้อยละ 25 (น้ำมาก-ท่วม น้ำน้อย-ก็เเห้งแล้ง)

-ประเทศพม่า ประมาณ ร้อยละ 50 (เคยเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับ 1 และกำลังกลับมาในอีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า)

-ประเทศเวียดนาม ประมาณ ร้อยละ 80 

-ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ ร้้อยละ 90 

การเพิ่มผลผลิตของข้าว (ตันต่อไร่) คือ การได้รับการจัดสรรน้ำ อย่างถูกที่ ถูกเวลา เป็นปัจจัยต้นๆ

ด้วยระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ ลองเข้าไปศึกษาผลผลิตต่อไร่ ของแต่ละประเทศ ก็จะสอดคล้องกับร้อยละของชลประทาน ในพื้นที่นาข้าว ครับ (ลองค้นหาดูครับ) ข้อมูลเพิ่มเติม "ปริมาณการใช้น้ำของข้าวของไทย" ไปศึกษาได้ที่ ข้อมูลกรมชลประทาน 

 


       

      บางพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยเรื่องน้ำ ก็ต้องเอาตัวรอด หรือเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มี  สำคัญคือ การช่วยตัวเองได้ในระดับพื้นฐาน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 


      ที่เเปลงนา นี้ เเปลงนาลุงมี ข้อจำกัด คือ อยู่นอกเขตชลประทาน ต้องใช้น้ำบาดาล สำหรับการปลูกข้าว ปัญหาที่ตามมาคือ ธาตุอาหารไม่เพียงพอ(ไม่เหมือนน้ำเหมือง น้ำคลอง น้ำแม่น้ำ เเหล่งน้ำธรรมชาติผิวดิน) และต้นทุนการสูบน้ำสำหรับการทำนาที่ผ่านมาสูงมาก ... 

      แต่ไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหา เพราะทุกอย่างต้อง วางเเผน จัดการป้องกันปัญหา หลักการ :ออกแบบระบบน้ำในเเปลงนาลุงมี

 

1.ต้องพึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องน้ำ  2.น้ำต้องมีธาตุอาหารเพียงพอสำหรับข้าว(สูบน้ำบาดาล ลงนาโดยตรงข้าวไม่ค่้อยแตกกอ) ->ต้องมีการพัก และปรุงน้ำ ก่อนปล่อยลงนา 3.ลดการใช้พลังงานในสูบน้ำ สามารถใช้แรงโน้มถ่วงในการควบคุมน้ำได้4.ต้องมีการหมุนเวียนของระบบน้ำในเเปลงนา5.มีพื้นที่การเก็บน้ำ จากน้ำฝนเพียงพอสำหรับการปลูกข้าว 6.เพิ่มพืชคลุมหน้าดิน ต้นไม้ใหญ่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น และอาศัยการร่วงหล่นของใบ มาเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติ ในคลองน้ำ 

(อยู่ระหว่างการหาต้นทองหลางกินใบมาปลูกริมคลองน้ำ ครับ)นอกเหนือจากนี้ ก็คือการ นำระบบ "เปียก-สลับ-เเห้ง" แกล้งข้าว Altinate Wetting and Drying มาปรับใช้ เพื่อลดการใช้ ทรัพยากรน้ำ ในการปลูกข้าว โดยไม่กระทบกับผลผลิตข้าวด้วย ...

    รูปภาพประกอบ ...
เป็นแบบภาพประกอบอธิบาย ใช้หลักจัดการแปลงนาเเบบขั้นบันไดและการหมุนเวียน น้ำในเเปลงนา   
บ่อพักน้ำด้านหน้า 
ด้านหน้าขวามือของเเปลงนา ฝูงเป็ด กำลังเล่่้นน้ำ
เเปลงนาด้านขวา กำลังหมักฟางข้าว
ต้นมะม่วงริมเเปลงนา ออกลูกกินได้ รักษาความชุ่มชื้นหน้าดิน 
บ่อพักน้ำท้ายนาก่อนนำ น้ำกลับ
ภาพจากด้านท้ายเเปลงนา
พื้นที่ว่าง กำลังหา "ต้นทองหลางกินใบ" มาปลูกริมคันคลอง  
บ่อน้ำด้านหน้า เลี้ยงปลากินพืชไว้ หลายชนิดครับ ตอนนี้ตัวยังไม่พอดีจาน ต้องเก็บไว้รอ>>> พร้อมเกี่ยวข้าว คร้าบบ

ท่านใดมีประสบการณ์ วางระบบน้ำในเเปลงนา มาเเลกเปลี่ยนกันได้นะครับ 

ชาวนาวันหยุด ตอนต่อไป : ลงแขกดำนา แบบร่วมสมัยครับ 
ดาวเรืองมีประโยชน์ กับระบบนาข้าว  อย่างไร??? 
ที่มา: http://www.gotoknow.org

Friday, June 17, 2011

เกษตรทฤษฎีใหม่ ทางเลือกของเกษตรกรไทย ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

วันนี้หลายคนคงรู้แล้วว่า การทำเกษตรแผนใหม่ไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเลย มีแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกวัน ภาระหนี้สินที่ทับทวี ความเสื่อมโทรมของสุขภาพเกษตรกรและสภาพแวดล้อม แต่หากเกษตรกรหยึดหลักความพอเพียงย้อนกลับมาทำเกษตรแบบพออยู่พอกิน การทำเกษตรอินทรีย์ ผสมผสานทฤษฎีใหม่, เกษตรประณีต 1 ไร่แก้จน  ก็อาจไม่รู้ว่าควรจะเริ่มอย่างไรดี? มีที่ดินปริมาณเท่าไรจึงจะพอกิน พอเพียงและสามารถปลดเปลื้องภาระหนี้สินต่างๆได้ ในภาคอีสานมีเกษตรกรจำนวนมากที่ยังติดอยู่กับวังวนของปัญหา รูปแบบการทำเกษตรแผนใหม่ คือการที่เกษตรใช้ที่ดินของตนเองที่มีอยู่จำกัด ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เริ่มทำจากเล็กไปหาใหญ่ ไม่ทำเกินตัว บริหารจัดการน้ำ ดิน พืช สัตว์เลี้ยง หมู เห็ด เป็ด ไก่ แบบ เกื้อกูลกัน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง

   ตัวอย่างนาข้าวที่ใช้มูลสัตว์อย่างเดียวในแต่ละปี เราจึงได้ข้าวที่สะอาด ปลอดสารพิษแน่นอน

ปักดำอย่างเป็นระเบียบสวยงาม บริหารจัดการง่ายสวนยางพาราใช้วิธีตัดหญ้าเอา หญ้าก็เอาไปเลี้ยงวัว มูลวัวกลับนำมาใส่ต้นยาง เอาไปใส่นาข้าว สุขภาพร่างกายเกษตรดีขึ้น ความเป็นอยู่ดีขี้น ไม่ต้องไปทำงานในกรุงเทพ ที่เต็มไปด้วยมลละพิษ สร้างงานสร้างอาชีพในถินฐานของตัวเอง ทีสำคัญอย่าก่อหนี้ มั่นเก็บออมเงิน ทุกครั้งที่ขายสินค้าการเกษตรได้ต้องหักเงินส่วนหนึ่งไว้ 10-15%  เป็นเงินออมเพื่อการลงทุน เกษตรกรยุคใหม่ต้องมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆด้วย เพื่อจะได้นำความรู้เหล่านั้นมา พัฒนาการทำเกษตรให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย อยู่แบบพอเพียง